Αρχική Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
1.Πολύ. Βρίσκω πολύ εύκολα αυτό που ψάχνω.
33452  99.1%
5.Καθόλου. Βρίσκω πολύ δύσκολα αυτό που ψάχνω.
112  0.3%
2.Αρκετά. Βρίσκω αρκετά εύκολα αυτό που ψάχνω.
66  0.2%
3.Μέτρια.
65  0.2%
4.Λίγο. Βρίσκω λίγο δύσκολα αυτό που ψάχνω.
51  0.2%

Αριθμός Ψήφων  :  33746
Πρώτη ψήφος  :  Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011 18:50
Τελευταία Ψήφος  :  Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 22:33

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ