Αρχική Εκπαιδευτικά Θέματα

Η άποψη σας

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
 

Η Διεύθυνση μας

Είσοδος μελών

   Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
2 05-10-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
3 05-10-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών
4 04-10-2018 Λειτουργικά κενά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Β' φάσης
5 Στοιχεία Εκτέλεσης Προύπολογισμού μήνας Σεπτέμβριος 2018
6 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ της ΠΔΕ Αττικής
7 18-9-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικών
8 Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Ε & Δ.Ε
9 Πρόσκληση για πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης της Γεν. Δ/νσης Ανταγωνισμού της Ε.Α
10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19
11 14-9-2018 Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Ε. & Δ.Ε.
12 13-9-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από μετάταξη
13 13-9-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών
14 12-9-2018 Τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ79 Μουσικής-ανακοινοποίηση στο ορθό
15 12-9-2018Πρόσκληση εκπαιδευτικών από μετάταξη (ΦΕΚ1000/Γ'/07-9-2018) για τοποθέτηση σε οργανικά κενά
16 11-9-2018 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
17 10-9-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών-Ανακοινοποίηση στο ορθό
18 10-9-2018 Συμπλήρωση ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών
19 10-9-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής & ΠΕ16 Μουσικής
20 08-9-2019 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α' φάσης
21 07-9-2018 Λειτουργικά κενά αναπληρωτών ΠΕ60 & ΠΕ70 για παράλληλη στήριξη
22 07-9-2018 Διευκρίνιση για τις δηλώσεις τοποθέτησεις
23 06-9-2018 Ενημέρωση προς μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής & ΠΕ06 Αγγλικών
24 06-9-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων Γενικής Αγωγής
25 06-9-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (2)
26 06-9-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
27 06-9-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
28 04-9-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών
29 04-9-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικων
30 Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού μήνας Αύγουστος 2018
31 31-8-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
32 Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Π.Ε & Δ.Ε
33 28-8-2018 Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης από απόσπαση & αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ
34 28-8-2018 Συμπλήρωση ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
35 06-8-2018 Ανακοίνωση
36 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
37 06-8-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
38 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
39 19-7-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών
40 18-7-2018 Προκηρύξεις θέσεων
41 17-7-2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
42 16-7-201816-7-2018 Απόσπαση στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειακής Διεύθυνσης
43 16-7-2018 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
44 16-7-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
45 Προκήρυξη απόσπασης εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης
46 03-7-2018 Προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων & Πληροφοριών
47 03-7-2018 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)
48 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μήνας Ιούνιος 2018
49 02-7-2018 Εγκύκλιος σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών
50 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Δ.Υ για το σχ. έτος 2018-2019
51 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Δ.Υ για το σχ. έτος 2018-2019
52 22-6-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών
53 20-06-18 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π. Ε.από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ
54 20-6-2018 Ενημέρωση σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών
55 15-6-2018 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής
56 Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ05-, ΠΕ08-, ΠΕ86 για το σχολικό έτος 2018-2019
57 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2018
58 04-6-2018
59 Πρόσκληση εκδήλωσης εκπ/κών για απόσπαση στο εξωτερικό
60 08-5-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από μετάθεση ή βελτίωση θέσης
61 03-5-2018 Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων
62 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
63 27-4-2018 Οργανικά κενά Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
64 25-4-2018 Εγκύκλιοι σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019
65 25-4-2018 Ενημέρωση εκπαιδευτικών
66 Ενημέρωση
67 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και φορείς του ΥΠΠΕΘ
68 Βιωματικό Εργαστήριο στην Εικαστική Έκθεση του ΥΠΠΕΘ
69 13-4-2018 Ενημέρωση εκπαιδευτικών
70 12-4-2018 Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ
71 12-4-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σε ΙΕΚ & ΣΔΕ
72 12-4-2018 Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης
73 10-4-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών για το σχ. έτος 2018-2019
74 03-4-2018 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Μαθηματικών
75 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
76 28-3-2018 Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικων Π.Ε. & Δ.Ε. 2018-2019
77 Έντυπο αμοιβαίας μετάθεσης
78 26-3-2018 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2017-2018
79 Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018- 2019
80 Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
81 20-3-2018 Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου
82 Εκπαιδευτική Δράση: Το πείραμα του Ερατοσθένη στη σχολική τάξη
83 Προθεσμία αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών Π.Ε & Δ.Ε
84 «Τροποποίηση της Υ.Α. και επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα".
85 Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχ. έτος 2018-2019
86 Ενημέρωση για το σχέδιο Erasmus+/KA2 : Πολυπολιτισμικά σχολεία
87 Υλοποίηση εκπ/κού προγράμματος
88 Eορτασμός εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
89 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
90 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
91 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
92 31-1-2018 Εγκύκλιος σχετικά με το άρθρο 245 του Νόμου 4515/2018 (ΦΕΚ 5, τ. Α΄/17-1-2018)
93 24-1-2018 Εορτασμός της Θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών
94 18-1-2018 Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool
95 18-1-2018 Επαναπροκήρυξη για το νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning
96 18-1-2018 Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2018
97 18-1-2018 Έτος Μαθηματικών
98 18-1-2018 Πρόσκληση Τποβολής Αιτήσεων του προγράμματος ERASMUS+ 2018
99 17-1-2018 Ενημέρωση για συνέδρια-σεμινάρια
100 17-1-2018 Διδακτέα ύλη του μαθήματος Φυσικής Αγωγής
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 11

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Αναζήτηση άρθρων

Σημαντικά Μηνύματα

05-10-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018
Οι αιτήσεις θεραπείας αναπληρωτών Α' φάσης εδώ. Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία στα οποία μετακινήθηκαν όταν αντικατασταθούν από άλλο εκπαιδευτικό.... Περισσότερα...
05-10-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών
Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018
Τα λειτουργικά κενά εδώ. 
04-10-2018 Λειτουργικά κενά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Β' φάσης
Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις 03/10/2018 και ανέλαβαν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής να δηλώσουν τις προτιμήσεις για την... Περισσότερα...
Στοιχεία Εκτέλεσης Προύπολογισμού μήνας Σεπτέμβριος 2018
Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018
Το έγγραφο εδώ 
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ της ΠΔΕ Αττικής
Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018
Η προκήρυξη εδώ Η αίτηση εδώ Η υπεύθυνη δήλωση εδώ 
18-9-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικών
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Τοποθετήθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την Πράξη 25/18-9-2018 οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ. Οι τοποθετήσεις... Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 82
19200  Ελευσίνα
Τηλ:2131600 827, 2131600 842
Fax:2131600 847
mail@dipe-dytik.att.sch.gr