Αρχική Εκπαιδευτικά Θέματα

Η άποψη σας

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
 

Η Διεύθυνση μας

Είσοδος μελών

   Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 05-12-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
2 05-12-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων
3 05-12-2018 Λειτουργικα κενά για Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ-Ανακοινοποίηση στο ορθό
4 04-12-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
6 28-11-2018 Ορισμός Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων
7 28-11-2018 Ορισμός Προϊσταμένης στο 4ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
8 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μέχρι 28 Νοεμβρίου 2018
9 16-11-2018 Προκήρυξη για κατ' οίκον διδασκαλία
10 14-11-2018 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις εκλογές των αιρετών 2018
11 13-11-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη
12 12-11-2018Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων 2/Θ Νηπιαγωγείων
13 12-11-2018 Ανακοινοποίηση στο ορθό Λειτουργικά κενά ΠΕ70 για Παράλληλη Στήριξη
14 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων Δ/νσης Π.Ε Δυτ.Αττικής.
15 11-11-2018 Λειτουργικά κενά για Παράλληλη Στήριξη
16 09-11-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για Παράλληλη Στήριξη
17 Τοποθέτηση Υποδιευθυντών-Yποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
18 Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
19 Οδηγίες για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σχολικού έτους 2018-2019
20 Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού της Δ.Π.Ε Δυτ. Αττικής μήνας Οκτώβριος 2018
21 05-11-2018 Εγκύκλιος μεταθέσεων 2018-2019
22 01-11-2018 Εκλογές αιρετών
23 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
24 19-10-2018 Προκήρυξη - Πρόσκληση ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
26 05-10-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
27 05-10-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών
28 04-10-2018 Λειτουργικά κενά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Β' φάσης
29 Στοιχεία Εκτέλεσης Προύπολογισμού μήνας Σεπτέμβριος 2018
30 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων ΚΕΣΥ της ΠΔΕ Αττικής
31 18-9-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικών
32 Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Ε & Δ.Ε
33 Πρόσκληση για πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Δ/νσης της Γεν. Δ/νσης Ανταγωνισμού της Ε.Α
34 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19
35 14-9-2018 Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Ε. & Δ.Ε.
36 13-9-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από μετάταξη
37 13-9-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών
38 12-9-2018 Τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ79 Μουσικής-ανακοινοποίηση στο ορθό
39 12-9-2018Πρόσκληση εκπαιδευτικών από μετάταξη (ΦΕΚ1000/Γ'/07-9-2018) για τοποθέτηση σε οργανικά κενά
40 11-9-2018 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
41 10-9-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών-Ανακοινοποίηση στο ορθό
42 10-9-2018 Συμπλήρωση ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών
43 10-9-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής & ΠΕ16 Μουσικής
44 08-9-2019 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α' φάσης
45 07-9-2018 Λειτουργικά κενά αναπληρωτών ΠΕ60 & ΠΕ70 για παράλληλη στήριξη
46 07-9-2018 Διευκρίνιση για τις δηλώσεις τοποθέτησεις
47 06-9-2018 Ενημέρωση προς μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής & ΠΕ06 Αγγλικών
48 06-9-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων Γενικής Αγωγής
49 06-9-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (2)
50 06-9-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
51 06-9-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
52 04-9-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών
53 04-9-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικων
54 Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού μήνας Αύγουστος 2018
55 31-8-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
56 Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Π.Ε & Δ.Ε
57 28-8-2018 Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης από απόσπαση & αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ
58 28-8-2018 Συμπλήρωση ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
59 06-8-2018 Ανακοίνωση
60 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
61 06-8-2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
62 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
63 19-7-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών
64 18-7-2018 Προκηρύξεις θέσεων
65 17-7-2018 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
66 16-7-201816-7-2018 Απόσπαση στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειακής Διεύθυνσης
67 16-7-2018 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
68 16-7-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
69 Προκήρυξη απόσπασης εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης
70 03-7-2018 Προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων & Πληροφοριών
71 03-7-2018 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)
72 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μήνας Ιούνιος 2018
73 02-7-2018 Εγκύκλιος σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών
74 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Δ.Υ για το σχ. έτος 2018-2019
75 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Δ.Υ για το σχ. έτος 2018-2019
76 22-6-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών
77 20-06-18 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π. Ε.από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ
78 20-6-2018 Ενημέρωση σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών
79 15-6-2018 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής
80 Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ05-, ΠΕ08-, ΠΕ86 για το σχολικό έτος 2018-2019
81 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2018
82 04-6-2018
83 Πρόσκληση εκδήλωσης εκπ/κών για απόσπαση στο εξωτερικό
84 08-5-2018 Τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από μετάθεση ή βελτίωση θέσης
85 03-5-2018 Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων
86 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
87 27-4-2018 Οργανικά κενά Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
88 25-4-2018 Εγκύκλιοι σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019
89 25-4-2018 Ενημέρωση εκπαιδευτικών
90 Ενημέρωση
91 Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και φορείς του ΥΠΠΕΘ
92 Βιωματικό Εργαστήριο στην Εικαστική Έκθεση του ΥΠΠΕΘ
93 13-4-2018 Ενημέρωση εκπαιδευτικών
94 12-4-2018 Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ
95 12-4-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σε ΙΕΚ & ΣΔΕ
96 12-4-2018 Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης
97 10-4-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών για το σχ. έτος 2018-2019
98 03-4-2018 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Μαθηματικών
99 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
100 28-3-2018 Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικων Π.Ε. & Δ.Ε. 2018-2019
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 11

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Αναζήτηση άρθρων

Σημαντικά Μηνύματα

05-12-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018
Τοποθετήθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις 03-12-2018. Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη εδώ. Οι... Περισσότερα...
05-12-2018 Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018
Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων που πρoσλήφθηκαν στις 03-12-2018, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για την τοποθέτησή τους σε λειτουργικά... Περισσότερα...
05-12-2018 Λειτουργικα κενά για Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ-Ανακοινοποίηση στο ορθό
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018
Τα ανακοινοποιημένα λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Τάξη Υποδοχής ΖΕΠ εδώ. Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Τάξεις... Περισσότερα...
04-12-2018 Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018
Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που πρoσλήφθηκαν στις 03-12-2018, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για την τοποθέτησή τους σε λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης... Περισσότερα...
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018
Το έγγραφο εδώ 
28-11-2018 Ορισμός Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018
Ο πίνακας εδώ. 
28-11-2018 Ορισμός Προϊσταμένης στο 4ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018
Ο πίνακας εδώ. 
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μέχρι 28 Νοεμβρίου 2018
Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας... Περισσότερα...
16-11-2018 Προκήρυξη για κατ' οίκον διδασκαλία
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018
Η προκήρυξη για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων εδώ. Η προκήρυξη για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας εδώ. 
14-11-2018 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις εκλογές των αιρετών 2018
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
Τα αποτελέσματα για το ΑΠΥΣΠΕ εδώ. Τα σποτελέσματα για το ΚΥΣΠΕ εδώ. Τα αποτελέσματα για το ΠΥΣΠΕ εδώ. 
13-11-2018 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
Τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ70 Δασκάλων για Παράλληλη Στήριξη σύμφωνα με την Πράξη 33/13-11-2018 του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής.... Περισσότερα...
12-11-2018Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων 2/Θ Νηπιαγωγείων
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018
Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων διθέσιων και  νηπιαγωγείων   της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής   Προκήρυξη -... Περισσότερα...
12-11-2018 Ανακοινοποίηση στο ορθό Λειτουργικά κενά ΠΕ70 για Παράλληλη Στήριξη
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018
Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για Παράλληλη Στήριξη να δηλώσουν εκ νέου τις προτιμήσεις του ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ως... Περισσότερα...
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων Δ/νσης Π.Ε Δυτ.Αττικής.
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018
Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής . Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ... Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 82
19200  Ελευσίνα
Τηλ:2131600 827, 2131600 842
Fax:2131600 847
mail@dipe-dytik.att.sch.gr