Αρχειοθετημένα

Είσοδος μελών

Το σενάριο ?πορεί να αξιοποιηθεί από τους ?αθητές της Γ΄δη?οτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές των ?αθη?ατικών, της αισθητικής αγωγής και των Τ.Π.Ε.

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 6
ΧείριστοΆριστο 

Επέκταση ? αξιολόγηση του κεφαλαίου 40: «Γεωμετρικά Σχήματα», του βιβλίου των Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού. Θα πραγματοποιηθεί με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού του Π.Ι. «Μαθηματικά Α΄ - Β΄», κλειστού τύπου, καθώς και του ελεύθερου (στο διαδίκτυο) λογισμικού Αισθητικής έκφρασης και Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας (TUX PAINT).

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής, Δημοτικό, Τάξεις Γ?, Δ?:

Άξονες: «Επικοινωνώ ηλεκτρονικά»

Γενικοί στόχοι : «Επίσκεψη επιλεγμένων τόπων του Διαδικτύου»

Ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης: «Επικοινωνία Χώρος-Χρόνος».

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 3
ΧείριστοΆριστο 

Τα βουνά της Ελλάδας.

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.

Το συγκεκριμένο σενάριο προορίζεται ως εμπέδωση και επέκταση της ήδη διδαχθείσας ενότητας (Τα βουνά της Ελλάδας, σελ. 47) του σχολικού βιβλίου και ενδείκνυται να διδαχθεί μετά την ολοκλήρωση της. Οι στόχοι του σεναρίου όπως αναφέρονται πιο κάτω είναι παρεμφερείς του αναλυτικού προγράμματος και επιδιώκουν να τους επεκτείνουν ως ένα βαθμό και να καταστήσουν την ήδη αποκτηθείσα γνώση πιο λειτουργική με περιεχόμενο και σημασία.

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

Για το Φύλλο Εργασ'ιας εδώ

Κάθε δραστηριότητα μπορεί να περιγράφεται ανά φάσεις εργασίας, εάν πρόκειται για την ανάπτυξη π.χ. ενός project (A? Φάση: διαμόρφωση πρότερων εμπειριών και γνώσεων, Β? Φάση: Αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού από πηγές κτλ.) ή ανά διδακτική ώρα (1ο δίωρο: παρακολούθηση ταινίας της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και διερεύνηση των εμπειριών των παιδιών για το εξεταζόμενο θέμα κτλ.).

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ