Αρχική Εκπαιδευτικά Θέματα Κενά Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08 & ΠΕ86

Η άποψη σας

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
 

Η Διεύθυνση μας

Είσοδος μελών

Κενά Αναπληρωτών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08 & ΠΕ86
Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020 15:26

Καλούνται

οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08 & ΠΕ86 που  προσλήφθηκαν στις 5 και 6/10/2020, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα κενά που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, έως τις 07/10/2020 και ώρα 17:30 μ.μ, ηλεκτρονικά αποκλειστικά στο ekpthema@dipe-dytik.att.sch.gr.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης όλες oi ομάδες σχολείων που παρουσιάζουν κενά.

Η δήλωση  τοποθέτησης  εδώ

Τα λειτουργικά κενά  εδώ

 

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Αναζήτηση άρθρων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 82
19200  Ελευσίνα
Τηλ:2131600 827, 2131600 842
Fax:2131600 847
mail@dipe-dytik.att.sch.gr