Αρχική Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
1.Πολύ. Βρίσκω πολύ εύκολα αυτό που ψάχνω.
33474  99%
5.Καθόλου. Βρίσκω πολύ δύσκολα αυτό που ψάχνω.
124  0.4%
3.Μέτρια.
77  0.2%
2.Αρκετά. Βρίσκω αρκετά εύκολα αυτό που ψάχνω.
75  0.2%
4.Λίγο. Βρίσκω λίγο δύσκολα αυτό που ψάχνω.
61  0.2%

Αριθμός Ψήφων  :  33811
Πρώτη ψήφος  :  Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011 18:50
Τελευταία Ψήφος  :  Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 17:10

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ