Αρχική Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
1.Πολύ. Βρίσκω πολύ εύκολα αυτό που ψάχνω.
33475  99%
5.Καθόλου. Βρίσκω πολύ δύσκολα αυτό που ψάχνω.
124  0.4%
3.Μέτρια.
77  0.2%
2.Αρκετά. Βρίσκω αρκετά εύκολα αυτό που ψάχνω.
75  0.2%
4.Λίγο. Βρίσκω λίγο δύσκολα αυτό που ψάχνω.
62  0.2%

Αριθμός Ψήφων  :  33813
Πρώτη ψήφος  :  Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011 18:50
Τελευταία Ψήφος  :  Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 19:02

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ