Στις δραστηριότητές  εντάσσονται:

  • Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθμιση δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων
  • Σχεδιασμός της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού
  • Παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του
  • Εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις
  • Διαχείριση του ενεργού εξοπλισμού.
  • Διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών.
  • Ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών
  • Ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων δικτύων