Τηλεφωνικό κέντρο (οδηγίες)

Λειτουργίες τηλεφωνικού κέντρου ( 13 -4-2021)

 CALL TRANSFER (Μεταφορά κλήσης)

 Επιτρέπει στο χρήστη να μεταφέρει την κλήση σε άλλον συνάδελφο (χρήστη) 

Βήμα 1:Σηκώνουμε το ακουστικό του τηλεφώνου μας και απαντάμε στην κλήση
Βήμα 2: Ανακοινώνουμε στον συνομιλητή μας να περιμένει στο ακουστικό του , γιατί  θα μεταφέρουμε την κλήση
Βήμα 3:Πατάμε το πλήκτρο R και πληκτρολογούμε το εσωτερικό τηλέφωνο που θέλουμε να μεταφερθεί η κλήση.
Βήμα 3:Περιμένουμε να απαντήσει ο χρήστης (συνάδελφος)  και  κατεβάζουμε το ακουστικό μας

CALL PICKUP  (ανάληψη κλήσης άλλου τηλεφώνου)

Επιτρέπει να απαντήσουμε την κλήση κάποιου τηλεφώνου που κουδουνίζει.

Βήμα 1:Σηκώνουμε το ακουστικό του τηλεφώνου μας
Βήμα 2:Πατάμε *59  xxx   (όπου xxx το εσωτερικό του τηλεφώνου που χτυπά)
Βήμα 3: Απαντάμε στην κλήση

 CALL FORWARD (σε εσωτερικά τηλέφωνα) 

Αν θέλουμε να προωθήσουμε ή να ανακατευθύνουμε τις εισερχόμενες κλήσεις του  τηλεφώνου του γραφείο μας
σε κάποιο άλλο εσωτερικό τηλέφωνό  άλλου γραφείου μπορούμε να ακολουθήσουμε τα βήματα

Ενεργοποίηση

Βήμα1: Σηκώνουμε το ακουστικό του εσωτερικό  τηλεφώνου μας
Βήμα 2: Πατάμε *13
Βήμα 3: Πατάμε τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου που θα προωθούνται οι κλήσεις

Απενεργοποίηση

Βήμα 1:Σηκώνουμε το ακουστικό
Βήμα 2: Πατάμε #1

 CALL FORWARD (σε  εξωτερικά τηλέφωνα ) 

Αν θέλουμε να προωθήσουμε ή να ανακατευθύνουμε τις εισερχόμενες κλήσεις του εσωτερικού τηλεφώνου μας
στο σπίτι ή στο κινητό τηλέφωνο ή σε τηλέφωνο άλλου συναδέλφου, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα βήματα

Ενεργοποίηση

Βήμα1: Σηκώνουμε το ακουστικό
Βήμα 2: Πατάμε *11
Βήμα 3: Πατάμε τον αριθμό τηλεφώνου που θα προωθηθεί η κλήση

Προσοχή: Αν θέλουμε να προωθήσουμε την κλήση σε κινητό ή εξωτερικό τηλέφωνο,

πατάμε *110 αντί για *11

Απενεργοποίηση

Βήμα 1:Σηκώνουμε το ακουστικό
Βήμα 2: Πατάμε #1

 DO NOT DISTURB (Μην ενοχελίται)

H  χρήση του Do not Disturb (μην ενοχλείται) είναι ένα χαρακτηριστικό που σε βοηθά να μη λαμβάνεις ειδοποίηση
(δε χτυπά το τηλέφωνο ) όταν έχεις εισερχόμενη κλήση.

Ενεργοποίηση

ΒΗΜΑ 1 : ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΒΗΜΑ 2: ΠΑΤΑΜΕ * 97

Απενεργοποίηση

Βήμα 1: Σηκώνουμε το ακουστικό
Βήμα 2Σ Πατάμε  #97