Το Libre Office είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου. Πρόκειται για λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ως ελεύθερο λογισμικό, το Libre Office διατίθενται δωρεάν για λήψη και εγκατάσταση από την επίσημη ιστοσελίδα του.https://el.libreoffice.org/home/

 Τι περιέχει;

Η σουίτα προγραμμάτων Libre Office παρέχει έξι (6) εφαρμογές, πλούσιες σε χαρακτηριστικά, για όλη την παραγωγή εγγράφων, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των δεδομένων σας: Τον Επεξεργαστή κειμένων Writer, το Υπολογιστικό φύλλο Calc, την εφαρμογή Παρουσίασης διαφανειών Impress, το πρόγραμμα Σχεδίασης / Ζωγραφικής Draw, το πρόγραμμα Διαχείρισης μαθηματικών τύπων και Υπολογισμών Math και την εφαρμογή Βάσης δεδομένων Base

 Εισαγωγή

 

LIBRE OFFICE - WRITER

1 - Γραφικό Περιβάλλον, Δημιουργία & Αποθήκευση

 

2 - Βασική Μορφοποίηση και Επιλογή Κειμένου

 3 - Μορφοποίηση Παραγράφων

 

 4 - Εικόνες & Γραφικά


5 - Πίνακες

6- Τεχνοτροπίες (Styles)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LIBRE OFFICE - CALC