Γενικές οδηγίες προς τους αναπληρωτές για το αρχείο πατήστε εδώ

Φύλλο ατομικών στοιχείων αναπληρωτών για το αρχείο πατήστε εδώ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του φύλλου ατομικών στοιχείων για το αρχείο πατήστε εδώ

Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης για το έγγραφο πατήστε εδώ

Γενική αίτηση διεύθυνσης - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Γενική αίτηση διεύθυνσης - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση επιδόματος τέκνου - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση επιδόματος τέκνου - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση άδειας διεύθυνσης - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση άδειας διεύθυνσης - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση για βεβαίωση εργοδότη προς ΕΦΚΑ - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση για βεβαίωση εργοδότη προς ΕΦΚΑ - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση άδειας κύησης - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση άδειας κύησης - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση άδειας λοχείας - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση άδειας λοχείας - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση άδειας ανατροφής τέκνου - ΕΣΠΑ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Αίτηση άδειας ανατροφής τέκνου - ΠΔΕ για το έγγραφο πατήστε εδώ

Υπεύθυνη δήλωση άδειας ανατροφής 2020-2021 για το έγγραφο πατήστε εδώ

 

 

Απογραφικό δελτίο "Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων" (ΕΚΟ) για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "Προσχολικής εκπαίδευσης" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "Εξατομικευμένης" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "Εξειδικευμένης" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "Υποστηρικτικών Δομών (ΕΔΕΑΥ)" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "ΠΔΕ" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "ΠΔΕ Covid" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "ΠΕΠ - Εξειδικευμένης" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "ΔΥΕΠ" για το αρχείο πατήστε εδώ

Απογραφικό δελτίο "Υποστήριξη Σχ. Μονάδων Π.Ε. από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς" για το αρχείο πατήστε εδώ

 

 

 

Χάρτης Σχολείων

Ο Χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο Χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Χάρτης Σχολικών Μονάδων