Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης  για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Νόμος 4713 (2020) για την ΦΕΚ πατήστε εδώ

Νόμος 682 (1977) για το έγγραφο πατήστε εδώ

Χάρτης Σχολείων

Ο Χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο Χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Χάρτης Σχολικών Μονάδων