Ο πίνακας τοποθέτησης αναπληρωτών,τοποθέτησης μεταταγμένων και επανατοποθέτησης μόνιμων εκπαιδευτικών εδώ

Καλούνται οι αναπληρωτές και μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 24/9/20 στις 8.00 π.μ. στα σχολεία που τοποθετήθηκαν.

Χάρτης Σχολείων

Ο Χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο Χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Χάρτης Σχολικών Μονάδων