Ο πίνακας δεν αφορά τους αναπληρωτές ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ86 Γενικής Παιδείας

O πίνακας τοποθέτησης  εδώ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 23/9/20 ή στις 24/9/20 στο σχολείο που τοποθετήθηκαν στις 8.00 π.μ.

 

Χάρτης Σχολείων

Ο Χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο Χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Χάρτης Σχολικών Μονάδων